ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Δ Παγκόσμιo Συνέδριο έχει ως γενική θεματολογία "Ιστορικές Μορφές: Μελουργοί - Ποιητές - Διδάσκαλοι" Εισηγήσεις που αναφέρονται στην θεματολογία θα αξιολογηθούν απο ειδική επιστημονική επιτροπή. Στο γενικό επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται, επί παραδείγματι, οι εξής θεματικές ενότητες:

-Μανουήλ Βρυέννιος και το έργο του

-Επίδραση του Θεωρητικού έργου του Βρυεννίου στην μουσική εξέλιξη της εκκλησιαστικής μουσικής

-Αρμονικά, Τονικά του Βρυεννίου και η μεταρρύθμιση των Τριών Διδασκάλων

-Βιογραφική, μουσικολογική και γραμματολογική έρευνα

-Νεότερα στοιχεία μελέτης

-Ερμηνευτική Ανάλυση

-Καταγραφή πρωτότυπων επιστημονικών απόψεων και συμπερασμάτων

Για τη συμμετοχή τους ως εισηγητές, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πρώτα να συμπληρώσουν τα συγκεκριμένα εδάφια στην κάρτα υποβολής ΕΔΩ.

Η 20η του Αυγούστου 2013 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εισηγήσεων.

Εκτός από το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνσή τους - ηλεκτρονική και ταχυδρομική - καθώς και την εκπαιδευτική έδρα, οι συμμετέχοντες ως εισηγητές, θα πρέπει να υποβάλουν περίληψη της εισήγησης (μέχρι 500 λέξεις) στο σχετικό εδάφιο
ΕΔΩ.

Ύστερα απο τη σχετική εξέταση των θεμάτων, η ειδική προς τούτο επιτροπή θα ενημερώσει τους ανωτέρω ενδιαφερόμενους εισηγητές.

Εφ όσον λάβουν θετική απόφαση, υποχρεούνται να υποβάλλουν το αναλογούν τέλος της συμμετοχής τους, ήτοι το ποσό των 60 ευρώ πριν την 15η Σεπτεμβρίου 2013. Το ποσό μετά την προθεσμία αυξάνεται στα 80 ευρώ.

Η ημερομηνίες αυτές θεωρούνται τελεσίδικες και αμετάκλητες.
Την 5η Οκτωβρίου 2013, διαγράφονται από το πρόγραμμα οι εισηγήσεις που δεν συνοδεύονται απο το προαναφερόμενο τέλος.

Παρακαλούνται οι εισηγητές να σεβαστούν την 20λεπτη διάρκεια της παρουσίασης η οποία συμπεριλαμβάνει την παρουσίαση καθώς και μια σύντομη περίοδο ερωταποκρίσεων.

Οι εισηγήσεις και οι εισηγητές θα βιντεοσκοπηθούν και το βίντεο θ´ αναρτηθεί σε οικεία ιστοσελίδα του Ιδρύματος για κοινή και ελέυθερη πρόσβαση.

Η προθεσμία καταβολής των πλήρων κειμένων των εισηγήσεων είναι η 20η Φεβρουαρίου του 2014. Περιορίζονται τα πλήρες κείμενα σε 50 σελίδες συμπεριλαμβανομένων εικόνων, πινάκων και φωτογραφιών. Τα κείμενα θα πρέπει να συνταχθούν σε ψηφιακή μορφή σε αρχείο τύπου Word της Microsoft με γραμματοσειρά Palatino Linotype το οποίο να μήν είναι μικρότερη των 11 πόντων σε μέγεθος. Τα κείμενα που δεν θα εκπληρούν αυτές τις παραμέτρους θα επιστραφούν στους εισηγητές για επιθεώρηση. Κείμενα που θα ληφθούν μετα την προθεσμία δεν θα ενσωματοθούν στα μελλοντικά Πρακτικά του Συνεδρίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ
ΠΑΤΗΣΑΤΕ ΕΔΩ.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Α. Το Συνέδριο χρηματοδοτείται με τη συνδρομή
ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των παραγόντων του: διοργανωτών και συνέδρων ομιλητών.

Β. Η οικονομική συμμετοχή των συνέδρων έχει την έννοια μιάς συμβολικής συνδρομής τους η οποία προστίθεται
στο γενικό ταμείο του Συνεδρίου για την αντιμετώπιση του συνόλου των διοργανωτικών δαπανών και όχι για την κάλυψη ειδικώς ενός εκάστου εξόδου.

Γ. Οι διοργανωτές συμβάλλουν και αυτοί πρωτίστως και κυρίως με οικονομική κατάθεσή τους, η οποία καλύπτει το μέγιστο μέρος των συνολικών δαπανών.

Δ. Η δημοσιοποίηση των εργασιών του Συνεδρίου θα γίνεται προσκαίρως μέσω του διαδικτυακού τόπου του Αμερικανικού Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικής και Υμνολογίας ASBMH) ώστε ουσιαστικά να εκπληρώνεται η δημοσιότητα των εισηγήσεων.

Θα εκδίδονται δε αυτές σε μορφή βιβλίου η ηλεκτρονική (DVD δεδομένων), αφού προκύψει σχετική προ τούτο οικονομική χορηγία εκ μέρους αρμόδιου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.

Ε. Οι Σύνεδροι δικαιούνται δωρεάν το πρωϊνό και τα γεύματά τους στη διάρκεια των επιστημονικών εργασιών του Συνεδρίου καθώς επίσης δωρεάν τη μεταφορά τους από και προς το ξενοδοχείο, που έχει συμβληθεί με το Συνέδριο. Δικαιούνται επίσης δωρεάν τη μεταφορά τους σε επισκέψεις αξιοθεάτων και έχουν ελεύθερη είσοδο σε κάθε μουσική ή άλλη πολιτιστική εκδήλωση, που ήθελε διοργανωθεί με εισιτήριο, στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Στη φιλοξενία των Συνέδρων εντάσσεται η δεξίωση της υποδοχής τους στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης και η δεξίωση και προσφορά εκδοτικών δώρων κατά τη λήξη του Συνεδρίου.


English/Αγγλικά